Körkort - Förlustanmälan

Steg 1 av 2

Här förlustanmäler du ditt körkort och beställer samtidigt en blankett (grundhandling) för förnyelse av körkortet.

Ange personnummer i formatet ÅÅÅÅMMDD-XXXX.